ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΘΕΣΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΙΚΕΣ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ

Για τηλεφωνικές κρατήσεις επικοινωνήστε με τους:
κ. Αλεξόπουλο Γιάννη - 210.8176790
κ. Χανιωτάκη Μανώλη - 210.8176791

ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΜΕΣΩ E-MAIL

Για κρατήσεις μέσω email στα:
galexopoulos@ea.gr
echaniot@ea.gr