ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

ΕΛΛΗΝΟΓΕΡΜΑΝΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ΠΑΛΛΗΝΗ, ΑΘΗΝΑ
15351


ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ
Τ. 210. 8176790
Ε. galexopoulos@ea.gr

ΜΑΝΩΛΗΣ ΧΑΝΙΩΤΑΚΗΣ
Τ. 210. 8176790
Ε. echaniot@ea.gr